Przeskocz do treści

Psychotarapeuta Wioletta Kujawa

5 listopada, 2010

Wioletta Alicja Kujawa
psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży, par oraz terapię rodzinną, rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
W latach 1991-2006 pracowała jako pedagog i terapeuta z młodzieżą niedostosowaną i niepełnosprawną m.in w: Zakładzie Poprawczym w Białymstoku, Zespole Szkół nr 16, Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii. Współpracowała  także jako nauczyciel akademicki z UwB i Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji w Białtmstoku.
Czytaj dalej…

Psycholog Barbara Żukowska

5 listopada, 2010

Barbara Żukowska
psycholog, pracuje jako psychoterapeuta od 1992 r., prowadzi terapię indywidualną dorosłych.
Pracowała jako terapeuta w Świetlicy Terapeutycznej, Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, w NP ZOZ Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Anima w Białymstoku. Od 1997 roku prowadzi własny gabinet psychoterapii.
Przez osiem lat biegły sądowy w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym Sądu Okręgowego w Białymstoku. Współpracowała z Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji w Białymstoku w zakresie prowadzenie warsztatów umiejętności interpersonalnych, ćwiczeń i wykładów z psychoterapii. Udziela wsparcia psychoterapeutycznego członkom Białostockiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
Czytaj dalej…